Müslüman Kuran'a göre hertürlü düşüncenin inancın rahatça ifade edilebilmesini ister. Karşısındakinin fikirlerine yaşantısına da saygı duyar .