Komünist tehlike yok diyenler, her gün olan olaylara baksınlar, bu tehlikenin dünyayı nasıl sardığını görsünler. .