Dünya hayatının çekiciliği imtihan olmamız sebebiyledir. Marifet, Allah'a yaraşır kul olup bu imtihanı verebilmektedir .