Eğer siz de dostlarınızın sizi çok sevmesini istiyorsanız, ne olursa hiçbir zaman için alıngan olmayın... .