Din hayatın bir bütünü ve hayatın her alanına hakim. Hayat dinle anlam kazanıyor ve güzelleşiyor .