Bağnazların türettiği batıl sistem ne kadar atıl ve zor ise, Kuran’da anlatılan İslam o kadar canlı, hayat dolu ve gerçek. .