Peygamberimiz (sav)'in sahih Tevrat'ın okunmasını teşvik ettiğine dair hadisler: https://t.co/vIDDfLyOTV .