Cinsellik vardır cennette. Hem Kuran ayetleriyle sabit hem hadisle sabit. .