Kendilerini uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir; inanmazlar. (YASİN SURESİ, 10) .