İnsanların birbirini sevmemesi günümüzün en büyük sorunlarından birisidir. Güven olmadığında insanlar birbirlerini tehdit olarak görürler .