Hak daima galip gelir. Merhamet, şefkat, akıl, doğruluk her zaman galip gelir .