... Şüphesiz Allah, herşeye güç yetirendir. (Bakara Suresi, 20) .