Taktik olarak komünist kelimesi yerine sosyalist, sol görüşlü veya marjinal ifadeleri kullanılmaktadır. Bu gözden kaçırılmamalıdır .