Komünizmin fikri temeli, güçlü olanın ayakta kalabileceğini savunan evrim teorisinden alınmıştır .