Allah Firavuna bile halim söz söyleyin, belki kalbi yumuşar İslama yakınlaşır diyor. Müslümanın üslubu budur. .