Müslüman geniş düşünmeli sanatın her alanını güzelleştirmelidir, sevecenlikle şefkatle herkese yaklaşmalı ve kaliteli olmalıdır .