Şakacı sevecen özgürlükçü bir yönetim anlayışı hoş duruyor, insanlar donukluk ve soğukluk değil modernlik ve dışa dönüklük arıyor .