Din kalpte yaşanır, samimiyetle aşkla coşkuyla yaşanır .