Heva ve hevesine uyan kişiler, Kuran`daki kolayca kavranabilecek ayetleri dahi kavrayamazlar. .