İnsana aczini hatırlatan mikroskobik varlıklar: Virüsler: https://t.co/SzPGD1E8yA .