Kuran ahlakını samimi olarak insanların uygulaması şart. Allah bizden sevgi ve samimiyet istiyor. Buna önem verilirse Allah belayı kaldırır .