Müslümana haset gözüyle bakan ondaki nuru, güzelliği, aklı, samimiyeti göremez. Peygamberimiz de bana bakan kendini görür diyor .