Hayret verici boyutlara ulaşan kadın karşıtlığının ne kadar itici ve vahşi olduğunun fark edilmesi gerekir. .