Müslüman klasik kapitalist zihniyet göstermez, imkanları genişleyince kibire kapılmaz .