Dünyada da cennette de en güzel nimetlerden biri kadındır, Allah kadınları özel süs olarak yaratmıştır .