Kuranda bunamış olanların yanlış koku algısına sahip olduğu Yusuf suresinde anlatılmaktadır .