Yaratan Allah, biz O'nun tecellileriyiz, O'nun izni olmadan milim santim kıpırdayamayız. .