Her dua Allah katinda ibadet olarak kabul ediliyor .