Kuran'da daha pek çok ayette "darabe" kelimesinin "dövün" değil hep "YOLCULUK ya da UZAKLAŞMA" anlamında kullanıldığı görülür .