Kadın da erkek de ancak iman ile güzelleşir, sevilir. Allah'a olan bağlılığı, sevgisi ve korkusu ölçüsünde değerlidir .