Kaba düşünme, insanı köreltir, kabalaştırır. Allah'ın yaratma sanatını farkedemez .