Allah korkusu olduğunda, ahlak mükemmeliği oluyor .