Allah korkusu olmayan bir insan çok tehlikelidir .