Arıyı en mükemmel şekilde terbiye edip ona vazifesini öğreten, şüphesiz kainatı yaratan Allah'tır. .