Dini zor göstermek din adına bir nevi fitne çıkarmaktır, Allah dini kolay kılmıştır .