İnsanlarda hep güzel yönleri bulmaya çalışmak lazım. Olaylara da hayır gözüyle bakmak gerek. .