Vücudumuzda 100trilyon hücre; her hücre DNAsında 6milyar karakter var. Bilgisayar verisine dönüştürürsek her insanda 150trilyon GB veri var .