Allah herşeyi müminlerin lehine kılar ve onları çeşitli yollardan destekler .