Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi?(105/1) Demek ki güç sahipleri de olsa mağlup olacak deccaliyet ve küfür, inşaAllah .