Müslüman bayan; bilimi, sanatı, teknolojik gelişmeleri teşvik eden ve Allah’tan başka hiç kimseden korkmayan bir kişilikte olmalıdır .