Suriye’ye yılan gibi çöreklendi deccal. Ancak Mehdi’nin manevi nefesi ile huzur bulacaktır. .