Bilgisi eksik olanlar komünizmin şiddeti nasıl desteklediğini bilmiyor, Marksist Leninist felsefenin ana hareket noktası dehşet ve şiddettir .