Şeytan şirk mantığı ile “seni bugün bir yorgunluk kapladı.Sen bundan kurtulamazsın” der.Halbuki, Allah’a sığınsa, sebebe sarılsa kurtulacak .