Hz. Muhammed (sav) devrinde Müslüman kadın hayatın içindeydi. Çalışma-ticaret, siyaset ve savaşta erkeklerin yanı başındaydı .