Mümin her ne olursa olsun asaletinden ve güzel ahlakından ödün vermez .