İbnu Abbas r.a. : "Resulullah ferman buyurdu: Yas tutma cahiliye işlerinden biridir." Yani müşrik adetlerinden biridir yas tutmak. .