Burada Allah'ın Kitabının Hak ve bu Kitabın içindekilerin de doğru olduğunu savunuyoruz .