Tebliğcilere hep söylenir; “Sana ne, senin üstüne vazife mi, kim anlatıyorsa anlatsın” tarzında, Müslümanlara sık sık bu söylenir bu .