Darwinist zihniyet kaos ister.Ortalığın karışmasını ister.Çatışma ortamını sever.Darwinizmle mücadele en önemli konu https://t.co/32Whm4img0 .