Tehlikenin büyük olduğunun tüm Türkiye farkında, bölünme riski yokmuş gibi davranamayız .